怡居 杨怡国际总站's Archiver

心悦 发表于 2009-8-27 00:32

怡居诚徵版主 欢迎申请(徵 新聞區/影音區/圖片區/版主)

[b][color=darkred][/color][/b]'KQ+aP F-LB
[b][color=darkred][/color][/b];?u7~I6y1t'N4V:h
[b][color=darkred]目前职缺:[/color][/b]zP{qtO N
[b]技术人员:[/b]([color=purple][b]暂停招聘[/b][/color])5?X c$I}9M,VK
(非后台管理,维护网页及论坛并定期做更新或修改,需略懂php、html、mysql数据库、dz论坛程序)8|8f3ANO'MF

&^7Pq0|YwL [b]各区版主:[/b]([color=purple][b]每區2~3名[/b][/color])!| S A Zc+n8z \
(發佈資源、整理資料、活跃该版区的讨论气氛及帖子管理...等)|zJ0_3L4W7u6Cc)|

-X)lHr q3K1OE [b]各地交流区版主:[/b]([b][color=purple]每區1名[/color][/b])M6d5M!?\8G6gl
(除活跃该版区的讨论气氛及帖子管理外,为团结各地区怡迷,故能带领出席杨怡当地function或策划当地怡迷聚会,需居住在该地区。如所在该地目前无分版,亦可提出申请,将斟酌开设。)X`Ma)~

-T AD&E+f$i
)L.Sg8h2O|$@"O [b][color=darkred]申请条件:[/color][/b]
n8~j ~2],z| 1 真心喜欢杨怡及怡居V9Jq7h$[!\(cX1\
qJ gX @t
2.做事积极有责任心,愿意为怡居奉献自己的时间及精力{2h-A.xL|(p-A6G

(`#EQ"p/j6a B 3.有固定且充足的在线时间/eR(c7QAn
:Fa"?}4iO*d
4.发帖数达50帖以上&O8WL&m Q \^MFE[ G

3T'Nl^e&b h5{1r] [color=blue]申请通过审查后即成为实习版主,试用期为一个月,之后视表现转正为版主,原版主重新申请的直接录取,无需试用。版主上任后,30天未做任何管理及发帖动作,且并无请假者,视为自动辞职。[/color]
&Rw^4iN+q4F
1r7~gH6MG:d
M`5[D%qg
o/B0zJL0d [color=darkred][b]意者请按以下格式回复:[/b]BlH:~~C_s
[/color][code]申请人ID: 3B D3KFD D/E
8b z9D(nQ#Jh%H
申请项目及版区(每人仅限报名1个版区):
Z^ o}%AEpF 4Fj9Yh9lkq"Oe e
联系方式QQ或MSN:
&j%q6[5zs9H L TsK4`!KPQ%F
个人简介或申请理由:(对所申请职务的见解、具体意见或建议) [/code][color=blue]无经验者亦可报名,可一边做一边学,并供专人接受提问。[/color]em64

Cici ’ 发表于 2009-8-27 00:57

em33  我要认领『衣帽间』^ ^

florayiu1202 发表于 2009-8-27 00:58

申请人ID:florayiu12024W8_$Sej3u1eg&C$p
申请项目及版区:花园阳台rsZ pE{
联系方式QQ或MSN:MSN
2o8|9FE D4^ 个人简介或申请理由:喜歡小怡很多年了...希望可以用我的小小力量幫到你們

婉婷 发表于 2009-8-27 11:23

申请人ID:唯独爱怡
5? T9Rs]-w!` 申请项目及版区:客厅
e/M%l?,NyRC 联系方式QQ或MSN:msn: [email]wanteng1314@hotmail.com[/email]
,w,_6@J%jj$kV 个人简介或申请理由:为怡居出一分绵力,经验不多。

nini2 发表于 2009-8-27 13:45

好啦~~好啦~~
Sc/S}X*U? 我去游泳就好了~~
)myI mEl em36 em36 em36 em36

sarar 发表于 2009-8-27 14:46

申请人ID:sarar
+UgJ` Y3M am%^ 申请项目及版区:书房#[MS}2v,r-j^+EY
联系方式QQ或MSN:QQ:1043760284
X3J&nE oE 个人简介或申请理由:说实话,本人的文学功底马马虎虎em33 管理的经验不多(可以说没有),但喜欢小怡和学习的劲儿,还是有的!em68

takoe 发表于 2009-8-27 16:41

交流區報到~em76

janice000 发表于 2009-8-28 00:04

申请人ID:janice000]vADg#m
申请项目及版区:客厅
'@#tcEhIs&n-Z 联系方式QQ或MSN:msn: [email]limyiyin@hotmail.com[/email],KL2]%qu-Yp
个人简介或申请理由:为怡居出份力~~

gracekwek 发表于 2009-8-29 20:26

我来认领新加坡地区负责人 :)
eQ k ?.r6Btv 希望下次阿怡来新加坡的时候能帮怡居出点力!

orange 发表于 2009-8-30 19:29

資訊室目前無法擔任
Z Q(KG$?'G Jp 只好等以後有機會了
(zjS9~aF1yL `] U g R}6j y:t K
考慮後決定台灣交流區 Z^ E}!m
PS:另外想問申請交流區後,那麼充足在線時間方面有明確的時間嘛?
fz9}t-p:jB_3m r3c         可能假日會才比較有空閒時間
PfRv$xVV         有通過的話,這裡是有份資料是自己的想法,到時再po.....

心悦 发表于 2009-8-31 11:48

[quote]原帖由 [i]orange[/i] 于 2009-8-30 19:29 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3903312&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]2@.q2i ?/gTgs5B
資訊室目前無法擔任 as _9_+p0Qj"q? @
只好等以後有機會了
6e;Y d7p;He(~ vi
}i'] tX6tq 考慮後決定台灣交流區
U?Xl'b] PS:另外想問申請交流區後,那麼充足在線時間方面有明確的時間嘛?Y}W,?V;\
        可能假日會才比較有空閒時間
[tP$mL'm;B         有通過的話,這裡是有份資料是自 ... [/quote]d%n}4}Wgq
交流區相對於其他版區來說,在線時間方面比較不要求,主要的內容還是管理帖子(不過帖子正常情況應該不多),以及阿怡在該地有活動時負責統籌集召集該地怡迷。

洪刘 发表于 2009-8-31 14:23

是不是报道就行了呀em77

nini2 发表于 2009-8-31 15:41

回复 12# 洪刘 的帖子

朋友,你之前做过版主吗??
F'a5[ I#CkV,_d 如果做过就只是报道,不然请根据以下格式~
3H"a pHE c\.p5c [quote]意者请按以下格式回复:
2C^h#vgu R1L 申请人ID:
I$JF foA9y] 申请项目及版区:
6J%r*C`3{:B)d 联系方式QQ或MSN:C3RebhT
个人简介或申请理由:
-m1pU y p2k (对所申请职务的见解、具体意见或建议) ,eNeBa"X
[/quote]

心悦 发表于 2009-8-31 17:08

[quote]原帖由 [i]洪刘[/i] 于 2009-8-31 14:23 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3904227&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]c{Sc-i
是不是报道就行了呀em77 [/quote]Q{.F&k] p b
洪劉來認領廣西交流區的嗎?

洪刘 发表于 2009-8-31 18:16

[quote]原帖由 [i]心悦[/i] 于 2009-8-31 17:08 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3904286&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
]Ax9h#w,ah3oa :E@"bD A I*I
洪劉來認領廣西交流區的嗎? [/quote]
;N%X5I8nD0Y)Lq 对的,em88 不好意思,前面忘记加了

肉米悅 发表于 2009-9-2 00:34

申请人ID: loveromi P Y1ky|
申请项目及版区:認領泳池哈哈
HR_ s` R3j&a 联系方式QQ或MSN:QQ358711418 ZA:fE:yrO
怡居 杨怡国际总站个人简介或申请理由:之前是工作組,目前取消了工作組的制度。
(E,dm~eW&d.r 覺得可以認領泳池或是截圖區都可以,希望怡居越來越好em06

完美不美 发表于 2009-9-9 20:19

申请人ID:完美不美zm^3L[hS2e
申请项目及版区:咨询室

littlefish 发表于 2009-9-9 20:36

回复 17# 完美不美 的帖子

要發貼夠50才能申請 ZSR(a6Sb#N"a"l.Z
快加油~

完美不美 发表于 2009-9-9 21:01

回复 18# littlefish 的帖子

哦 好的~~我会加油的~~

kiko滕 发表于 2009-9-29 22:55

交流区报道em76

gin333 发表于 2009-10-3 02:56

申请人ID: FCHU3N
/KS c7S1E z.Sg 申请项目及版区:泳池或者书房9M"I"tr*^h
MSN:chuen_summer@hotmail.comB E%ASE4H3z:pL
个人简介或申请理由:nini和000介我看泳池~~~而我看书房没人管怪可怜……虽然我的文学底子一定不比中国的亲好,不过操作管理的我应该没问题,我有这方面的经验……麻烦管理员看哪一个比较需要+适合我……谢谢!

囡囡 发表于 2009-10-19 10:02

申请人ID: 囡囡
;Vp#M2p h2| 申请项目及版区:花园阳台;v(u{(st+}H)O
联系方式QQ或MSN:QQ,偶尔MSN3a4P j*\ lW5j
个人简介或申请理由:真心喜欢TAVIA,愿为YJ出一份力

shuyi1903 发表于 2009-10-30 23:22

申请人ID:shuyi1903!P"Ud"_7Q3vE1K.S

({|4A*Z!t[ut 申请项目及版区:WorldWide Taviag%I?rv9y1EC
联系方式QQ或MSN:[email]limshuyi90@hotmail.com[/email]`?bB m,{.Gs

:I+sT{ qVF:f 个人简介或申请理由:想幫下英文區~ 為YJ做出點力~

虚空夜月 发表于 2009-11-8 17:49

申请人ID: 虚空夜月({-]R6K%XZ;W

ZW VO*EG;V 申请项目及版区:浙江分会复杂人
)E rk!{4V{ 联系方式QQ或MSN:250480266 o|4T-M&lT
个人简介或申请理由:5H~@C7S
喜欢小怡很久了...也注册了很久了
/E:vv'JW n+Ao 该积极点为怡居做点事情了

lovepetty 发表于 2009-12-5 17:58

我还没有发到50帖子啊,快去发帖子了哦

=喵喵天屎= 发表于 2009-12-14 16:16

申请人ID:25天屎
wC)Ko4Js5h3] d^ 申请项目及版区:室内泳池
-JJ,H3sd 联系方式QQ或MSN:[email]pregio204@hotmail.com[/email]:Yj:h*u5~)rMV\&l
个人简介或申请理由:来混了那么久也应该出点力帮帮忙。小女子没有这方面的经验,请大家多多指教。
2\9JYu$^-U{q h0l/K[Z*QTm
em44

天国遗梦 发表于 2009-12-14 17:40

申请人ID:天国遗梦
%q r]5u [w O8To 申请项目及版区:客厅%y BCd e1zT
联系方式QQ或MSN:[email]yingyinglovecc@hotmail.com[/email]/570329368
2j"mUC7N Q6tw 个人简介或申请理由:虽然来怡居日子尚浅,但是很快得融入了大家庭。最喜欢客厅那里的讨论气氛和写剧评,所以希望能参与客厅的管理~总之多多指教~em74

曦宁 发表于 2009-12-20 13:57

申请人ID: 曦宁(怡然)
!X:{'}#A6yz+e,] 申请项目及版区:四川地区负责人)p3~i | S|6uM&b
联系方式QQ或MSN:366316122(最近不能经常上网,因为工作地方没有网,不过自己时刻关注着吖怡的)
v]6LlZx#uG._h$m 个人简介或申请理由:四川的怡迷太散了,希望借我的手把大家联系起来,到时吖怡来四川地区我们不至于那么散乱!同时也可以给吖怡以及其他地方的怡迷一个好印象!

木子怡心 发表于 2009-12-23 10:32

申请人ID:木子怡心
|8CP+i6dM S 申请项目及版区:书房G8@-k$j"N*g6]
联系方式QQ或MSN:49807850/happywind6375@sohu.com
b&o2j~_z 个人简介或申请理由:来怡居好多年了想为怡、为怡居做点事。我记得前年我有申请过写文小组,但由于个人原因错过机会,现在个人终于比较有这个时间和心力来为怡居做事。

婉婷 发表于 2009-12-26 23:41

申请人ID:唯独爱怡p-Q2el"t1H'b
申请项目及版区:客厅
+j h(od;O:k)G/w:g"o2t){h 联系方式QQ或MSN:msn:michelle_teng92@hotmail.com%_xfe"y(r
个人简介或申请理由:为怡居出一分绵力

ssfmarco 发表于 2010-1-13 12:59

申请人ID:ssfmarco
%rE,_ds C 申请项目及版区:花園陽台-v~%Kl$v!];[ _?{&g^?$b
联系方式QQ或MSN:msn:ssfmarco0818@hotmail.com
^UO wA5} 个人简介或申请理由:自從第一次po相之後,感受到為大家服務那成功感,希望可盡一分力!

hippiesy 发表于 2010-1-14 15:34

申请人ID:flora0013(KT"GYeDj&[k
申请项目及版区:泳池/书房/其它需要的版块(juh s,J

.p"\4I?!K 个人简介或申请理由:之前觉得自己念书时间不多,不过现在觉得其实大家都很忙的。。应该尽力而为。我其实只会水em63 但是我愿意慢慢学,不要觉得我笨就好em544|.qFkI:\#_m
XL;mc$B#\ S
[[i] 本帖最后由 flora0013 于 2010-4-10 21:06 编辑 [/i]]

ashing_g 发表于 2010-1-26 22:27

申请人ID: ashing_g)OENO6R:h^
申请项目及版区:影音区
p:JZEv 联系方式QQ或MSN:[email]ashleycole_tang@hotmail.com[/email]
C0DB*K`.A$S0n 个人简介或申请理由::upload video...

Shudduplar 发表于 2010-1-27 22:59

申请人ID:Shudduplar )n~zH2@/E&l
申请项目及版区:Worldwide Tavia
|kPb `*cW 联系方式QQ或MSN:[email]silan_ahs_bmt_rox@hotmail.com[/email]
`sU{f\x 个人简介或申请理由: 我是新人,而且是学生,但我很爱阿怡,我会尽力而为多多学习,想为你们做小小的贡献。 @,O:w P8X)S[.p

|)u-Xy Du"CP kG&q'c [[i] 本帖最后由 Shudduplar 于 2010-1-27 23:22 编辑 [/i]]

junezhang 发表于 2010-2-8 18:25

申请人ID: junezhangN1OIQ2xV DJy
申请项目及版区:認領資訊室
X!j(h0H)F'?z 联系方式QQ或MSN:QQ751463088
&E)S,d(Jn}!c |3[e&H5K0w
[[i] 本帖最后由 junezhang 于 2010-2-8 20:09 编辑 [/i]]

kukitty 发表于 2010-2-27 14:59

申请人ID:kukitty
zm^Z8\;N 申请项目及版区:『衣帽间』
)rE3~3T+W7FF_ 联系方式QQ或MSN:msn: [email]kavitagorry_1323@hotmail.com[/email]
c*e8L.~ t!U-`s8g 个人简介或申请理由:我想幫手... 謝謝`9u-JcA[t

R#S8ci.S*I;t S3@ [[i] 本帖最后由 kukitty 于 2010-4-25 17:09 编辑 [/i]]

怡路 发表于 2010-5-15 21:51

申请人ID:怡路-`7D'`(l{+^
申请项目及版区:书房1n$q9m vq.o
联系方式QQ或MSN:469918134
U~-F-N.zcPM'N 个人简介或申请理由:我爱怡居,我爱大家

lovety 发表于 2010-6-8 00:17

申请人ID:lovety
%k-v3C*W9C,|R 申请项目及版区:書房
{/xa{n4ca 联系方式QQ或MSN:1592123975{ ? RQ3^Umoc)d
个人简介或申请理由:希望可以齣一份力打理好怡居...因爲好中意阿怡...所以更有打理好同佢有關既fans網站既衝動...而書房系俾大家發表以阿怡爲主既故事爲主...如果可以既話...我會盡力令到書房更加活躍...我地可以適當舉行一點活動或者獎勵令到書房更加活躍...例如評選最佳之類...因爲啱啱高中畢業...擁有充足既時間....所以希望可以嘗試下...
k)J)T*_+~g:s5z y)KK-t:jE3l }
[[i] 本帖最后由 lovety 于 2010-6-8 00:21 编辑 [/i]]

kukitty 发表于 2010-7-7 22:25

申请人ID: kukitty
-zD&_oZA6| -k*wgJ!n-^
申请项目及版区:衣帽間
8bHsS3CrC:Y %O f4qzU xyV'F
联系方式QQ或MSN:[email]kavitagorry_1323@hotmail.com[/email]
q S%sq/h.E4mw9Yh
ZB.V;OQG:}4C nj%_ 个人简介或申请理由:我不知道怡居發生什麼事了.. 不過我要出一份力..不可以放棄 ..&m i,q$am'^
k'f rmu[ Oev
希望大家可以更團結吧,.! 有什麼我做錯請告訴我.. 我會改<! THANKS^V^O0t0@'|s X!Q2K
我叫KITTY. 丫古.

小星星鱼 发表于 2010-7-7 22:44

申请人ID: 小星星鱼y,r&S {XC*_
申请项目及版区:KKoum,I
書房區
vk.C4lb A 联系方式QQ或MSN:
)s&H0T&D4dz4}W @ [email]love.yu.1215@qq.com[/email] (MSN和QQ兼用)2\2T:C7aXlL
( [个人简介或申请理由:愛怡,所以只想為YJ出一分力,我上網時間還算多,雖我的文采不行,但喜歡看小說,願意慢慢學習,不管發生什麼事,只希望阿怡進到YJ的時候是看到我們團結,讓怡感覺到我們對她的愛。:PF2V-t|q'O
(对所申请职务的见解、具体意见或建议0b%X1qt+k4JYQds
M?lK5^2M^7K H
[[i] 本帖最后由 小星星鱼 于 2010-7-9 20:22 编辑 [/i]]

页: [1] 2 3

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.