怡居 杨怡国际总站's Archiver

心悦 发表于 2009-8-27 00:32

怡居诚徵版主 欢迎申请(徵 新聞區/影音區/圖片區/版主)

[b][color=darkred][/color][/b]^&Qx0sQ,Sl
[b][color=darkred][/color][/b]-kdCn }S
[b][color=darkred]目前职缺:[/color][/b]
5he@2G)B4IcH [b]技术人员:[/b]([color=purple][b]暂停招聘[/b][/color])o j5E9~Z?,d M
(非后台管理,维护网页及论坛并定期做更新或修改,需略懂php、html、mysql数据库、dz论坛程序)0P6e;Qu j,HEI(k
Nw6F kXX MrB
[b]各区版主:[/b]([color=purple][b]每區2~3名[/b][/color])
j?1Y)_(iw;`d(D (發佈資源、整理資料、活跃该版区的讨论气氛及帖子管理...等)b'] Yw(M1f ^

)F/f7`!eB"L _ [b]各地交流区版主:[/b]([b][color=purple]每區1名[/color][/b])
`-{ wzu kU9J (除活跃该版区的讨论气氛及帖子管理外,为团结各地区怡迷,故能带领出席杨怡当地function或策划当地怡迷聚会,需居住在该地区。如所在该地目前无分版,亦可提出申请,将斟酌开设。)6rv&`0L#yz
~DLJ3~9e{l t

j1g7mq,sV X6T Y3q [b][color=darkred]申请条件:[/color][/b]
hS xy0l9D^O0i*@ 1 真心喜欢杨怡及怡居!H^*B0y}sb

&Y7kp9?-hO` 2.做事积极有责任心,愿意为怡居奉献自己的时间及精力#S)sOp A

E%L/?V~'Ig[`2q8a 3.有固定且充足的在线时间#NB ~+k'cI

JP+ZN;En$~WA 4.发帖数达50帖以上
O T U HZiD3u7JJ 4l,zuFx!Yk Zh
[color=blue]申请通过审查后即成为实习版主,试用期为一个月,之后视表现转正为版主,原版主重新申请的直接录取,无需试用。版主上任后,30天未做任何管理及发帖动作,且并无请假者,视为自动辞职。[/color]:g?Q5w-@-|

/e-m!o2hZ%u V)I )[k0l;JA9i_4A
!y't g&O3rP"@P
[color=darkred][b]意者请按以下格式回复:[/b]
@ npld(_;p%fg(RO [/color][code]申请人ID: 8F$W@"k!te/X)g
bU RS!X1U E
申请项目及版区(每人仅限报名1个版区):Cn!D9e [
4B5s0F#voM0e
联系方式QQ或MSN:
:p6N6`r6^;AS K:C 4_#}*AMcP
个人简介或申请理由:(对所申请职务的见解、具体意见或建议) [/code][color=blue]无经验者亦可报名,可一边做一边学,并供专人接受提问。[/color]em64

Cici ’ 发表于 2009-8-27 00:57

em33  我要认领『衣帽间』^ ^

florayiu1202 发表于 2009-8-27 00:58

申请人ID:florayiu1202
Z} LY;k*~)j8Pd 申请项目及版区:花园阳台g_xI%d*et
联系方式QQ或MSN:MSN9H9|_W6x4I
个人简介或申请理由:喜歡小怡很多年了...希望可以用我的小小力量幫到你們

婉婷 发表于 2009-8-27 11:23

申请人ID:唯独爱怡+L N-Jg y&]
申请项目及版区:客厅
3d[]@d9Y)T 联系方式QQ或MSN:msn: [email]wanteng1314@hotmail.com[/email]
!fJ(?!j$N 个人简介或申请理由:为怡居出一分绵力,经验不多。

nini2 发表于 2009-8-27 13:45

好啦~~好啦~~SLAA,V,[~'e2_
我去游泳就好了~~
;Mul fq JW n+J em36 em36 em36 em36

sarar 发表于 2009-8-27 14:46

申请人ID:sararGMf.s B\$^;l2p
申请项目及版区:书房
],`(yI O 联系方式QQ或MSN:QQ:1043760284b H$l}1D!QgDv[O
个人简介或申请理由:说实话,本人的文学功底马马虎虎em33 管理的经验不多(可以说没有),但喜欢小怡和学习的劲儿,还是有的!em68

takoe 发表于 2009-8-27 16:41

交流區報到~em76

janice000 发表于 2009-8-28 00:04

申请人ID:janice000
2R Bh5F/ut I ] x-v%B'M2q 申请项目及版区:客厅
D?;e$B!p n*a)O 联系方式QQ或MSN:msn: [email]limyiyin@hotmail.com[/email]"zJ0e{ P
个人简介或申请理由:为怡居出份力~~

gracekwek 发表于 2009-8-29 20:26

我来认领新加坡地区负责人 :)
`#RLw-jSux 希望下次阿怡来新加坡的时候能帮怡居出点力!

orange 发表于 2009-8-30 19:29

資訊室目前無法擔任xd!z5W/[6].f
只好等以後有機會了!UV^q5dG S!b
:z y:O3I,~7W
考慮後決定台灣交流區
+Z)dneX PS:另外想問申請交流區後,那麼充足在線時間方面有明確的時間嘛?1J_0iM c
        可能假日會才比較有空閒時間7sz nGZS6h[
        有通過的話,這裡是有份資料是自己的想法,到時再po.....

心悦 发表于 2009-8-31 11:48

[quote]原帖由 [i]orange[/i] 于 2009-8-30 19:29 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3903312&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
Q2ixP%sD'_Y;{ 資訊室目前無法擔任
6~9@'S\*P0L }A T;s D 只好等以後有機會了2u%i;?^ B$s E5Z9bq2NB

^'@+sN.[ rE,^1E 考慮後決定台灣交流區 P;{kL_Pt/VoV1h"Z M
PS:另外想問申請交流區後,那麼充足在線時間方面有明確的時間嘛?
b"Kat9V M z)z]/\(h~S         可能假日會才比較有空閒時間%?V*_9kV$T
        有通過的話,這裡是有份資料是自 ... [/quote]
+A jo3U"_-GS 交流區相對於其他版區來說,在線時間方面比較不要求,主要的內容還是管理帖子(不過帖子正常情況應該不多),以及阿怡在該地有活動時負責統籌集召集該地怡迷。

洪刘 发表于 2009-8-31 14:23

是不是报道就行了呀em77

nini2 发表于 2009-8-31 15:41

回复 12# 洪刘 的帖子

朋友,你之前做过版主吗??n\%B-zR9@R
如果做过就只是报道,不然请根据以下格式~!W5L}[2PpJ XE
[quote]意者请按以下格式回复:
"SB R&w(S8C&Mzw 申请人ID:4Bs"Js{W
申请项目及版区:4G6i-kG/P$L
联系方式QQ或MSN:
+O:S2}`&Qe*slX 个人简介或申请理由:0s)p9Z#x}M@
(对所申请职务的见解、具体意见或建议)
9v5Ysw}%uu [/quote]

心悦 发表于 2009-8-31 17:08

[quote]原帖由 [i]洪刘[/i] 于 2009-8-31 14:23 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3904227&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
Jy[$Ve6B w 是不是报道就行了呀em77 [/quote]
7U$nw!n&B*uWr 洪劉來認領廣西交流區的嗎?

洪刘 发表于 2009-8-31 18:16

[quote]原帖由 [i]心悦[/i] 于 2009-8-31 17:08 发表 [url=http://www.tavia.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3904286&ptid=10947304][img]http://www.tavia.org/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]1? u/Q/_$W qq(n
y&wC|9SxYII
洪劉來認領廣西交流區的嗎? [/quote]3^d![,m? O+Nw
对的,em88 不好意思,前面忘记加了

肉米悅 发表于 2009-9-2 00:34

申请人ID: loveromi
v?o\5g~a5a-` 申请项目及版区:認領泳池哈哈u AC Xj*]
联系方式QQ或MSN:QQ3587114186I!@1n!h3S s$\ k&c9c B%[
怡居 杨怡国际总站个人简介或申请理由:之前是工作組,目前取消了工作組的制度。
+Q-KV Fz#J![o,MO 覺得可以認領泳池或是截圖區都可以,希望怡居越來越好em06

完美不美 发表于 2009-9-9 20:19

申请人ID:完美不美
5U#Rj,@$BC;[2u!QZ 申请项目及版区:咨询室

littlefish 发表于 2009-9-9 20:36

回复 17# 完美不美 的帖子

要發貼夠50才能申請B(S,tvkLi
快加油~

完美不美 发表于 2009-9-9 21:01

回复 18# littlefish 的帖子

哦 好的~~我会加油的~~

kiko滕 发表于 2009-9-29 22:55

交流区报道em76

gin333 发表于 2009-10-3 02:56

申请人ID: FCHU3N
iI:R6pG { 申请项目及版区:泳池或者书房3R#@%Yt-W \%PV
MSN:chuen_summer@hotmail.com
Zo3]AN%K5L C ? 个人简介或申请理由:nini和000介我看泳池~~~而我看书房没人管怪可怜……虽然我的文学底子一定不比中国的亲好,不过操作管理的我应该没问题,我有这方面的经验……麻烦管理员看哪一个比较需要+适合我……谢谢!

囡囡 发表于 2009-10-19 10:02

申请人ID: 囡囡t3V;La1b
申请项目及版区:花园阳台&k z1q2X'g ]
联系方式QQ或MSN:QQ,偶尔MSN
vD4y~0T 个人简介或申请理由:真心喜欢TAVIA,愿为YJ出一份力

shuyi1903 发表于 2009-10-30 23:22

申请人ID:shuyi19033@f?M ti6B

8`!azIn 申请项目及版区:WorldWide Tavia
Fv,D%tNIt8A6E$k;n 联系方式QQ或MSN:[email]limshuyi90@hotmail.com[/email]O.Tuad

8R0oV qJ7zB 个人简介或申请理由:想幫下英文區~ 為YJ做出點力~

虚空夜月 发表于 2009-11-8 17:49

申请人ID: 虚空夜月(oy$gp/Q"ZadT~Q2X

(X/`0_%qpO*U r#h?0` 申请项目及版区:浙江分会复杂人
!xHl)i ].xM&G 联系方式QQ或MSN:250480266:YO$~M,a }1z
个人简介或申请理由:
gL"?9T9cXp 喜欢小怡很久了...也注册了很久了
X:D$V`!\q PcB 该积极点为怡居做点事情了

lovepetty 发表于 2009-12-5 17:58

我还没有发到50帖子啊,快去发帖子了哦

=喵喵天屎= 发表于 2009-12-14 16:16

申请人ID:25天屎'Z`C O}Y1{e
申请项目及版区:室内泳池
l*{'x @GS4?kSS/r-Z 联系方式QQ或MSN:[email]pregio204@hotmail.com[/email]
@QlWrO1A 个人简介或申请理由:来混了那么久也应该出点力帮帮忙。小女子没有这方面的经验,请大家多多指教。
:Px%];Q1Z#g t )^ `4l_.Pe6Wx@
em44

天国遗梦 发表于 2009-12-14 17:40

申请人ID:天国遗梦
(i)?}D-d}8] 申请项目及版区:客厅J/]0{ T2Vwz0b
联系方式QQ或MSN:[email]yingyinglovecc@hotmail.com[/email]/570329368
r$}]TOX D{ 个人简介或申请理由:虽然来怡居日子尚浅,但是很快得融入了大家庭。最喜欢客厅那里的讨论气氛和写剧评,所以希望能参与客厅的管理~总之多多指教~em74

曦宁 发表于 2009-12-20 13:57

申请人ID: 曦宁(怡然)
sw|&~J,o(N 申请项目及版区:四川地区负责人
2{AY#V+j]*k c+]r6A&V 联系方式QQ或MSN:366316122(最近不能经常上网,因为工作地方没有网,不过自己时刻关注着吖怡的)
Q+O[3@#i ZP;m 个人简介或申请理由:四川的怡迷太散了,希望借我的手把大家联系起来,到时吖怡来四川地区我们不至于那么散乱!同时也可以给吖怡以及其他地方的怡迷一个好印象!

木子怡心 发表于 2009-12-23 10:32

申请人ID:木子怡心
X4}ky4d%~,Y 申请项目及版区:书房
6F}k})r+F%V 联系方式QQ或MSN:49807850/happywind6375@sohu.com
&}5f6}QfO lL 个人简介或申请理由:来怡居好多年了想为怡、为怡居做点事。我记得前年我有申请过写文小组,但由于个人原因错过机会,现在个人终于比较有这个时间和心力来为怡居做事。

婉婷 发表于 2009-12-26 23:41

申请人ID:唯独爱怡
!d!I(}M[7Uc 申请项目及版区:客厅&I"_0L"B6ec
联系方式QQ或MSN:msn:michelle_teng92@hotmail.com
/b_8M2~*f$c+Y z3U V[n 个人简介或申请理由:为怡居出一分绵力

ssfmarco 发表于 2010-1-13 12:59

申请人ID:ssfmarco
7J?r|$e'Y3k S| 申请项目及版区:花園陽台
Tz.j ~9Q 联系方式QQ或MSN:msn:ssfmarco0818@hotmail.com;ZC.r$i(n(V
个人简介或申请理由:自從第一次po相之後,感受到為大家服務那成功感,希望可盡一分力!

hippiesy 发表于 2010-1-14 15:34

申请人ID:flora0013
g1Ct l-Ic 申请项目及版区:泳池/书房/其它需要的版块
Oa*D5v o G
.C%|m-U2@,N 个人简介或申请理由:之前觉得自己念书时间不多,不过现在觉得其实大家都很忙的。。应该尽力而为。我其实只会水em63 但是我愿意慢慢学,不要觉得我笨就好em54)S_,?V.N%v"`T

9wE{.\ U [[i] 本帖最后由 flora0013 于 2010-4-10 21:06 编辑 [/i]]

ashing_g 发表于 2010-1-26 22:27

申请人ID: ashing_g;vfD/tfgd
申请项目及版区:影音区H dBPYOs$d
联系方式QQ或MSN:[email]ashleycole_tang@hotmail.com[/email]6d$]7i7_$E F
个人简介或申请理由::upload video...

Shudduplar 发表于 2010-1-27 22:59

申请人ID:Shudduplar
_YF|)R1C#A 申请项目及版区:Worldwide Tavia Q/MzB?l0j
联系方式QQ或MSN:[email]silan_ahs_bmt_rox@hotmail.com[/email]
%Gj:[ALP*U;ik 个人简介或申请理由: 我是新人,而且是学生,但我很爱阿怡,我会尽力而为多多学习,想为你们做小小的贡献。
R;m$No9w)u ^ I1}3I\%x R
[[i] 本帖最后由 Shudduplar 于 2010-1-27 23:22 编辑 [/i]]

junezhang 发表于 2010-2-8 18:25

申请人ID: junezhang
| rY6V8]]/m K 申请项目及版区:認領資訊室
.mXr)scAL+Q@.O 联系方式QQ或MSN:QQ751463088
p4~ @h(Hc;?7V /A+R+aQ2v*`;Wa
[[i] 本帖最后由 junezhang 于 2010-2-8 20:09 编辑 [/i]]

kukitty 发表于 2010-2-27 14:59

申请人ID:kukitty8Moq I-K.x
申请项目及版区:『衣帽间』
Bj\\_ Xg 联系方式QQ或MSN:msn: [email]kavitagorry_1323@hotmail.com[/email]
X(aO*nP?R)df ? 个人简介或申请理由:我想幫手... 謝謝`
{F"b'LO
3G\5x)i'VI8F W [[i] 本帖最后由 kukitty 于 2010-4-25 17:09 编辑 [/i]]

怡路 发表于 2010-5-15 21:51

申请人ID:怡路
-S)S_*h6|8}'d3h 申请项目及版区:书房 w0k.i5p6f{i:{;O
联系方式QQ或MSN:469918134
aNL9o*I'v1BiJ 个人简介或申请理由:我爱怡居,我爱大家

lovety 发表于 2010-6-8 00:17

申请人ID:lovetyH[e c `K8r.zW F
申请项目及版区:書房
-a5?U{:Y __ 联系方式QQ或MSN:159212397
0Z7J!M#p1O PG 个人简介或申请理由:希望可以齣一份力打理好怡居...因爲好中意阿怡...所以更有打理好同佢有關既fans網站既衝動...而書房系俾大家發表以阿怡爲主既故事爲主...如果可以既話...我會盡力令到書房更加活躍...我地可以適當舉行一點活動或者獎勵令到書房更加活躍...例如評選最佳之類...因爲啱啱高中畢業...擁有充足既時間....所以希望可以嘗試下...
3j3y'\e R-HA !|io)Ye9nY/P
[[i] 本帖最后由 lovety 于 2010-6-8 00:21 编辑 [/i]]

kukitty 发表于 2010-7-7 22:25

申请人ID: kukitty
}8f L7[O7Nn0c ,|?b$do:{$M
申请项目及版区:衣帽間1t:_Rm0|v
g%^5G\Q {(pF0P
联系方式QQ或MSN:[email]kavitagorry_1323@hotmail.com[/email]
L4| C)Y#y;p
-A8X7y&LD#s Us:\s1l 个人简介或申请理由:我不知道怡居發生什麼事了.. 不過我要出一份力..不可以放棄 ...L h N*i(n~a-o

Ls[z/zO3|/o@ 希望大家可以更團結吧,.! 有什麼我做錯請告訴我.. 我會改<! THANKS^V^6GNY i| Bom \
我叫KITTY. 丫古.

小星星鱼 发表于 2010-7-7 22:44

申请人ID: 小星星鱼'Y(iJMP-`yD
申请项目及版区:NGgL0SE0h:|
書房區
*Tb&nLM Xf~#i 联系方式QQ或MSN:4^o s/wm
[email]love.yu.1215@qq.com[/email] (MSN和QQ兼用)
+cY e7x3t ( [个人简介或申请理由:愛怡,所以只想為YJ出一分力,我上網時間還算多,雖我的文采不行,但喜歡看小說,願意慢慢學習,不管發生什麼事,只希望阿怡進到YJ的時候是看到我們團結,讓怡感覺到我們對她的愛。?s^ J,PIp
(对所申请职务的见解、具体意见或建议
pj%dAzC:z\hP
f_/q(Xi4IC"I [[i] 本帖最后由 小星星鱼 于 2010-7-9 20:22 编辑 [/i]]

页: [1] 2 3

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.