Congratulations~
0 ?; W9 C  i" v' @- C怡居 杨怡国际总站& ~5 W" V) o2 G' V
你们是未来的希望~

TOP

哎哟,没想到我也升职啦,感动啊,牛肉满面~~~~
; F! g. r2 R- `( t  R4 e) o$ B我会继续努力的........用心做好这份工,啊哈哈!

TOP

转正了~~~ tavia.org3 P7 D1 k+ q0 k: e$ W; T
虽然这段时间很忙没时间上来,但我会尽最大努力来为大家服务。

TOP

恭喜恭喜囖.~~& P0 g! g6 l7 V+ a. I3 W
好好干.tavia.org# r& @2 c6 G' v) L
哈.
: d8 P0 X) }6 `9 F
★我祇在乎妳—楊怡★

TOP

回复 24# ta蚊 的帖子

哈哈,你也来一起干嘛~好不好

TOP

遲來的祝福,恭喜大家

TOP