LONG TIME NO SEE

HI,大家好,好內無上嚟同大家留言啦,家好月圓巳經拍攝完啦,下星期一就會播出,大家記住收啦.今天很開心呀,在書展的會場上見到很多支持自己的FANS,而且有嚟自馬來西亞和新加波的粉絲,當然還有香港的啦,有你們的支持實在太好了!接下來的工作就係做家好月圓的宣傳,希望這套劇能夠再創高收视,大家多多捧場啦!

哈哈…
$ D3 G' t2 ?! A) _9 n1 ?+ a
+ c( V/ S2 B' r怡居 杨怡国际总站沙發…) p8 g3 z9 w# @, _9 S, v7 l
' V+ K, p% c8 v5 P; T' m
嘻嘻
原來安心,才能開心!

TOP

地毯?怡居 杨怡国际总站# t( U3 o) }9 q$ G2 R7 \- V3 {6 F

% o7 i! v; T  B% r, n* `& _tavia.org-------------/ Q: e3 ^/ }" v, f) D

( Y. P$ J: [  Q! X% z( Q真是叻~还复制粘贴~- i+ a  U  y8 A  D
那边没抢到~这边抢一个~啦啦~! C$ @# I1 y, I6 e" G$ b
  e; W9 t! e/ Q7 s: e
家好当然会捧场的~
0 w& O  g( v& [/ i! U- G7 L$ z昨天瞟了一眼先睹为快~怡居 杨怡国际总站" Z! K( m2 T  P6 R
跟菊姐那段真的好劲~精彩~
; k- \9 R: \8 B# z& q8 ^怡居 杨怡国际总站又可以跟这么多前辈共事,想必一定很有火花哦~
/ K' E. z1 a3 H* B2 E
9 k5 M$ o4 h2 m0 F7 U# y; y+ l1 O: d, `希望家好收视长虹~
我在『视听馆』和『花园阳台』發表的帖子隨機設置權限【誰叫你們老潛水……
1、無需回覆、無需購買、無需積分(遇上心情好的時候~
2、需羊角購買(一般來說重要一點的活动都會設置這個權限,論平時賺錢的重要性,咳咳~
3、需回覆(這個真的需要再提醒一下, 『视听馆』 里回覆的權限只開放給積分20分以上的會員,再論平時賺羊角兑换積分的重要性……

好吧,順道給大家輕鬆賺取羊角小貼士的鏈接>>>http://www.tavia.org/bbs/viewthread.php?tid=10947859

TOP

我哋一定會支持你加…
* O7 W+ B0 s% N5 w. ]% N" f, Etavia.org' q- C3 @2 j4 i( V% }! E& V# y
放心啦…: o5 d# A5 N: w5 ?' o2 E
tavia.org6 H, K- \# D/ U% @! E
期待家好啦…
原來安心,才能開心!

TOP

已经很快 有人更快7 w' d7 F# i# I0 s( \) B& ]
会的~

TOP

板凳~~~~
+ H8 i( B" K& t``怡居 杨怡国际总站6 X* S4 i4 i  y  i* j
我们一定会撑你的><~~~tavia.org3 Z* V% N1 h5 U3 e# x* R* B
~~加油加油~

TOP

阿怡^^& t4 r# D- _! s4 S& h9 e
記得今日我黎書展同你傾計既小fans嗎??
' E+ F- H* g3 c! X$ y- v) o今日你有冇俾其他人嚇親呀??
) ^' J8 G, E& Y- R$ C9 p我一定支持你嫁^^tavia.org& `, S& z; o; B, K4 T5 {
' J( c& q! p: E: c8 S6 w
[ 本帖最后由 思敏1016 于 2008-7-24 01:17 编辑 ]

TOP

哈哈~繼續支持tavia和家好月圓!!希望下次見到你!!

TOP

怎么两边都发?哈哈哈..6 }8 K0 T: h& i" p6 x+ v+ m
难道突然想起这个版
願、゛壹生不變゛﹏﹖

朋友,請不要傷悲......今天冷落你,出于那天喜歡你...
放手、轉身,并非不愛了。
林海琼

TOP

抢第一页~* |! G+ u7 V. h; S: [5 z, T
阿怡 你好你好

TOP

放心啦 一点会支持你的 哈哈哈

TOP

阿怡...嘎嘎噶~~~
& p% G+ {# Y8 R4 {( y怡居 杨怡国际总站好高兴啊~~
KNIG丽!!!现象之中存在理由。。。。。。

TOP

原帖由 踢踢 于 2008-7-23 21:49 发表
2 H3 J7 ]. @  K6 @- Z地毯?

) |& y' x  B9 w# u$ W7 @- F& P灌啥水!!!!!" A. d) N0 f$ v4 ]+ q
扣他錢啦!!!!你個阿呆

TOP

原帖由 思敏1016 于 2008-7-23 21:50 发表
% ^+ j' k! y+ z6 Q/ @阿怡^^$ A# ^$ \2 ?, q+ x6 Q5 [2 z
記得今日我黎書展同你傾計既小fans嗎??怡居 杨怡国际总站' s: O& }5 b) H& I. y) N
今日你有冇俾其他人嚇親呀??

: |! P* [) {( X9 N  W8 Z5 |- R思敏今日你有去啊?1 c2 I, |8 Z' N* T

% I( t9 W3 z- o1 y怡居 杨怡国际总站阿怡,你一定記得拒啦?呵呵…
, p& o% ?" O; Ntavia.org/ a" l9 d8 r2 h/ q8 ?/ m! j7 C( d, A
拒都幾好堝,幫我羅你個簽名,(*^__^*) 嘻嘻…
原來安心,才能開心!

TOP

哈哈,阿怡在那边留言后还没忘记这里,希望你有时间多来这里同我们倾啊,同大家更多交流

TOP

生物,我们支持你呀~~~
) e7 i+ B9 @- ]~~我风了....tavia.org/ O6 p2 C$ @7 W# d! j
阿怡握手~~~握手哦..去看我发的图啊~~
KNIG丽!!!现象之中存在理由。。。。。。

TOP

阿怡,要多点来怡居啦!大家一定会支持家好的啦!em67

TOP

支持阿怡,支持家好月圆,哈哈

TOP

哈哈
0 D4 m" ~/ g- c, R, a5 m: x3 [阿怡今天好早哦~~~tavia.org( [/ x2 P/ s/ m
家好拍得这么累,要好好休息呀~~~~
徐小丽-重案组的犀利妹

TOP

加油 期待你的精彩演出~~`
永远支持杨怡,欣赏你努力,欣赏你纯纯的性格

TOP