LONG TIME NO SEE

HI,大家好,好內無上嚟同大家留言啦,家好月圓巳經拍攝完啦,下星期一就會播出,大家記住收啦.今天很開心呀,在書展的會場上見到很多支持自己的FANS,而且有嚟自馬來西亞和新加波的粉絲,當然還有香港的啦,有你們的支持實在太好了!接下來的工作就係做家好月圓的宣傳,希望這套劇能夠再創高收视,大家多多捧場啦!

哈哈…
( ?" f( e4 T) O! j# |3 B2 T怡居 杨怡国际总站6 ]+ m: |$ l" b/ ?2 P# p" E
沙發…% Y5 w6 E) l8 f7 F! `) ~& ?

! [' u, D. j0 a嘻嘻
原來安心,才能開心!

TOP

地毯?
  p2 I) y1 b4 L' Q# f9 d$ b怡居 杨怡国际总站* i6 Z1 r- \7 A% ]
-------------
/ ]8 G6 S) d0 p  @' u* r怡居 杨怡国际总站
( z$ u' H+ ^: j4 m: m6 S& [1 b真是叻~还复制粘贴~tavia.org, s' Z% b( n% V* y# t9 H
那边没抢到~这边抢一个~啦啦~! E% }. r4 q$ O$ A' M5 x! ?7 o

& k) R% @% s+ @. \$ W  U家好当然会捧场的~. ]. c2 z( D1 T4 j9 _0 A
昨天瞟了一眼先睹为快~
2 T' z+ D0 G# c2 I' D4 z/ i跟菊姐那段真的好劲~精彩~
! Y( i/ \1 ^9 e) P' @' f又可以跟这么多前辈共事,想必一定很有火花哦~& s. t6 p. }7 M% U
) c5 W% t+ }# j
希望家好收视长虹~
我在『视听馆』和『花园阳台』發表的帖子隨機設置權限【誰叫你們老潛水……
1、無需回覆、無需購買、無需積分(遇上心情好的時候~
2、需羊角購買(一般來說重要一點的活动都會設置這個權限,論平時賺錢的重要性,咳咳~
3、需回覆(這個真的需要再提醒一下, 『视听馆』 里回覆的權限只開放給積分20分以上的會員,再論平時賺羊角兑换積分的重要性……

好吧,順道給大家輕鬆賺取羊角小貼士的鏈接>>>http://www.tavia.org/bbs/viewthread.php?tid=10947859

TOP

我哋一定會支持你加…0 q, U' a" j; P8 g' _/ x; v

4 s5 L- V$ f7 D% q! q" _4 n9 B放心啦…
+ W3 }* M: \, y: M; }' v* s0 o2 X
' b6 h7 v" Q) Y8 F/ ~' htavia.org期待家好啦…
原來安心,才能開心!

TOP

已经很快 有人更快1 X# E- g# b: h- q, `9 K6 p
会的~

TOP

板凳~~~~  I1 j/ F" j9 m8 _" ~7 [  g1 \
``) X- Q8 E6 P/ j8 v% p3 g- O/ I3 z8 \, f
我们一定会撑你的><~~~" o$ p  w1 g5 ?- Q
~~加油加油~

TOP

阿怡^^: |& i0 K7 h, i) T/ k
記得今日我黎書展同你傾計既小fans嗎??  X9 {3 \, S6 B, O3 T/ ^
今日你有冇俾其他人嚇親呀??. B0 q2 m$ j1 k4 `0 `3 A! o/ g, D
我一定支持你嫁^^
& X) d) S  Y3 h4 ~4 c! F& O
3 ~. _! I: t* \: S4 a) O! N8 J[ 本帖最后由 思敏1016 于 2008-7-24 01:17 编辑 ]

TOP

哈哈~繼續支持tavia和家好月圓!!希望下次見到你!!

TOP

怎么两边都发?哈哈哈..
. t5 P; \6 o9 o" _难道突然想起这个版
願、゛壹生不變゛﹏﹖

朋友,請不要傷悲......今天冷落你,出于那天喜歡你...
放手、轉身,并非不愛了。
林海琼

TOP

抢第一页~
: \6 w2 i: r0 A1 S7 {8 {tavia.org阿怡 你好你好

TOP

放心啦 一点会支持你的 哈哈哈

TOP

阿怡...嘎嘎噶~~~
' w- }7 |! G0 p怡居 杨怡国际总站好高兴啊~~
KNIG丽!!!现象之中存在理由。。。。。。

TOP

原帖由 踢踢 于 2008-7-23 21:49 发表
0 H5 g- n1 Z& P  }& d; A* o5 C+ Q地毯?
怡居 杨怡国际总站' v% C& {. d- t! q
灌啥水!!!!!
+ H) y1 S' U6 ~$ [# ?( H& Stavia.org扣他錢啦!!!!你個阿呆

TOP

原帖由 思敏1016 于 2008-7-23 21:50 发表
+ P* D. B8 R3 F$ v阿怡^^: D5 f4 d! X8 Y) v# ~
記得今日我黎書展同你傾計既小fans嗎??, U0 M4 g1 ?3 D* P
今日你有冇俾其他人嚇親呀??

' O) Y$ n2 c0 otavia.org思敏今日你有去啊?
" @7 }- o6 b1 n0 M' u2 _6 H怡居 杨怡国际总站1 Q4 ]7 l: v! o8 d: f# S7 {
阿怡,你一定記得拒啦?呵呵…
4 W0 \0 l; _& J' c% x7 |怡居 杨怡国际总站6 f1 [6 |" D% y) v* g0 L2 r
拒都幾好堝,幫我羅你個簽名,(*^__^*) 嘻嘻…
原來安心,才能開心!

TOP

哈哈,阿怡在那边留言后还没忘记这里,希望你有时间多来这里同我们倾啊,同大家更多交流

TOP

生物,我们支持你呀~~~. L$ d% R3 Y$ M$ c0 K
~~我风了....
  E, R. t9 X# ~( k2 n) _! L怡居 杨怡国际总站阿怡握手~~~握手哦..去看我发的图啊~~
KNIG丽!!!现象之中存在理由。。。。。。

TOP

阿怡,要多点来怡居啦!大家一定会支持家好的啦!em67

TOP

支持阿怡,支持家好月圆,哈哈

TOP

哈哈9 U0 i) {3 l3 O9 C* P
阿怡今天好早哦~~~/ [2 O$ R) P7 v: w! F6 u1 E
家好拍得这么累,要好好休息呀~~~~
徐小丽-重案组的犀利妹

TOP

加油 期待你的精彩演出~~`
永远支持杨怡,欣赏你努力,欣赏你纯纯的性格

TOP