^_^' m" w& ]# l: B3 {/ A6 i/ p8 K% u* I
TA一囬來就給我們畱言哦
# R) X, |+ X5 E8 E) {tavia.org下次來上海,一起去吃好吃的,哈哈哈

TOP

上海啊 马来西亚啊 澳洲 都去过了
* g& M+ M5 `; m0 x5 F6 j什么时候来巴黎啊/

TOP

小怡# {/ I& e' A7 p, o9 W4 E
你家好拍完那么久了,有什么新片啊?- t  T3 r  N0 N9 P2 }
期待你和少爷的再次合作!

TOP

原帖由 Selena 于 2008-8-20 23:51 发表
- f: z; C' z% O5 q& D上海啊 马来西亚啊 澳洲 都去过了 tavia.org1 C. t* V! j6 N$ _' B
什么时候来巴黎啊/

8 L  z/ P1 s' |/ v/ k6 ber...........* C+ T6 h6 z* n5 ~% z& a# g" A( q
她还沒来澳洲

TOP

阿怡好开心你又上怡居留言,谢谢你呀

TOP

好希望ta可以来北京...

TOP

好开心啊 9 t( V6 G4 I1 `# V3 x4 y7 ^
居然能看到小怡的留言/ C) E3 Y- x  Y; o9 t* u
我注册这么久第一次看到小怡留言啊
) X6 M1 P9 P0 q! X兴奋啊
现在才发现原来我喜欢小怡很久了,为什么我不知道,原来很早的时候她就吸引了我,尤其是在电视上看到她的那一刻现在才发现原来我喜欢小怡很久了,为什么我不知道,原来很早的时候她就吸引了我,尤其是在电视上看到她的那一刻

TOP

啊   太开心了   小怡  你在家好里演的好好! s  N; Z! o2 h# C
有机会来天津吧   这里也有好多美味  
无论输赢
姿态要漂亮

TOP

很開心能在上海看見Tavia哦~5 T: }9 S( ^+ t) e$ \$ S  t  t
) }& f8 X! b9 T1 {' N
o(∩_∩)o...  期待再次光臨上海

TOP

你來留言啦!!!
6 a* O0 v* Y) H; x' V唉...真係好唔捨得你啊,短短幾日o既大馬行o甘就過o左啦...
. ~* Q! I; s/ {6 i/ a# \& w5 k真係好想返去接機當日啊,哈哈!!!
6 [) H' u' W8 R7 T唔洗客氣喔,生日禮物應該送o既,少少心意o者...雖然o個日我已經同你講o左生日快樂,不過再次預祝你"生日快樂"啦,到時玩得開心d啊... 0 S$ R0 I) P$ B; e* Q
最重要都係你自己要照顧好身體啊...怡居 杨怡国际总站- p: h+ |1 b" f8 a3 \9 Q
希望你會再次來到馬來西亞,到時我當然會去支持你啦...如果我抽到時閒o既話,我都會再次去香港支持你o既,好似上次o甘啦...
$ g: r  Q/ A; X" l" _6 Stavia.orgtake care!!! see u...

TOP

居然是在我下线后不久。。。
; o# m- N$ F+ r( n, d2 J8 F, h, G
3 c4 F! e: `! M1 C5 v7 m3 |. f1 S为啥每次都如此阴差阳错。。。
- Q+ M  |8 O* R  v$ c9 gtavia.org
/ B  l3 N% c4 X5 ^: }% x. ntavia.org望天。。。
1 q1 z9 g7 m2 e$ U# b+ ~& ^4 N% H7 G/ M( o0 N& @
怡啊。。。

TOP

靚女偶像,你好啊!好開心你又黎留言啦! 我地成班FANS一定會支持你噶!tavia.org; P; ~$ @/ Y: V# B0 E! V
你都要繼續努力啊!拍多D好噶戲啊!同埋記得小心身體啊!SUPPORT AR~~~~

TOP

下次来上海停留多一点时间,再帮你找有美食的地点给你~~~

TOP

这次真的好赶的,都没怎么品尝上海的 美食!下次要留久一点啦!
$ Y. R8 ~( i+ A% v) M0 @我马上就又可以再见你了,太好了!YEAH!

TOP

Tavia你喜欢吃的大闸蟹9月左右就要上市了
; \6 }+ \! ~; `tavia.org真希望你能来上海吃
2 [% N% M$ ?$ h8 U, I/ R' W还有很多上海出名的点心和菜,还没有品尝过哩

TOP

今次係我註冊成為會員之後/ j- V2 K) I5 X. H. C
呀怡你第一個留言xd現在每晚都見到你怡居 杨怡国际总站5 ?2 X3 B4 ]! G. `) [# N# n6 M
你的演出真係好好好出色呀<:: D0 Q: j8 h* {2 `' Q
永遠支持你

TOP

不用拍劇也有好處,至少可以多些上來留言..哈哈/ _# s# U1 X" n: _
話說我都很喜歡吃上海菜

TOP

家好中的啊月做得好好../ Q* T' M% i( |; n% q' \3 H6 m4 s3 Q
我依家日日追家好

TOP

啊~~~~昨天好早就下了~~~都没有等到怡你来~~~
5 C* K5 ~# y9 i/ Ytavia.org 0 g% `6 K# T+ |
怡~~~下次有机会的话来重庆啊~~~重庆也有很多好吃的哦!!!! 我请你吃~~~

TOP

还是来表达一下激动的心情啊。。。 % O6 Z8 A/ T5 E6 b+ J. g
小怡最近常哦。。。。。。可是沙发好难抢啊。。。/ A9 p1 D6 [+ B: ~( T
小怡真好啊。。。。
青春似乎总和夏天有关,而且青春的夏天总是没有空调。

TOP